Linki zewnętrzne


Ogólnopolskie Stowarzyszenie Przeciwdziałania Elektroskażeniom

PrisonPlanet.pl – (tag 5G )

www.iddd.de

dr Jerzy Jaśkowski

Dr Jerzy Jaśkowski: JAK RODZICE NISZCZĄ WŁASNE DZIECI – Wi-Fi.

My Wolni Ludzie

Prelekcje osób związane z oddziaływaniem mikrofal na ludzi, zdrowie, środowisko.

Jack Null

BladyMamut1

BladyMamut1

NISS Narodowy Instytut Studiów Strategicznych

Strona społeczna miażdży rząd w sprawie 5G
Ogólnopolska katastrofa ekologiczna

Po angielsku

www.bioinitiative.org

www.bioinitiative.org
1. The RF Color Charts / wersja > PDF
summarize many studies that report biological effects and adverse health effects relevant for cell towers, WI-FI, ‘smart’ wireless utility meters, wireless laptops, baby monitors, cell phones and cordless phones.
(tabelka w której zestawiono wiele prac, podsumowująca wiele badań opisujących skutki biologiczne i negatywne skutki zdrowotne dotyczące wież komórkowych, WI-FI, “inteligentnych” bezprzewodowych mierników zużycia energii, bezprzewodowych laptopów, niani, telefonów komórkowych i telefonów bezprzewodowych.
2. Bibliography. / wersja > PDF
Reported Biological Effects from Radiofrequency Radiation (RFR)
at Low-Intensity Exposure Levels (bibliografia, lista prac naukowych i źródła traktujące o promieniowaniu radiowym przy ekspozycji o niskim poziomie intensywności)

https://www.saveusnow.org.uk/
– lista miast w których są latarnie z antenami 5G : Gateshead, London, Cardiff, Belfast, Edinburgh, Manchester, Bristol, Coventry, Glasgow, Hull, Leeds, Leicester, Liverpool, Newcastle, Nottingham, Sheffield
– filmy i inne materiały

Mapy rozmieszczenia anten

http://beta.btsearch.pl/

Kanały YouTube

Zbigniew Gelzok
Smog Elektrosmog
Elektromagnetyczny Świat Nowotworów
Nicholas Bogusławski
Zabójcze promieniowanie w Polsce
Życzliwi Technicy GSM-u – toksyczne promieniowanie.
CEPowisle
niezaleznatelewizja
Jack Null

Literatura Naukowa

Jarosława Szóstka “Fale i Anteny”link oraz link podany w książce na str. 432 dotyczący wpływu PEM na człowieka http://www.et.put.poznan.pl/~szostka/bhp.htm