Czy maszty 5G są postawione legalnie? Czy jesteśmy świadkami ogromnej afery budowlanej?

źródło: https://www.youtube.com/watch?v=7mtpSABz30o wRealu24.pl

Zbigniew Gelzok – Preses Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Przeciwdziałania Elektroskarzeniom “Prawo do życia” – https://prawodozycia.pl/

na kanale wRealu24. Tematy rozmowy :

 • o 40 tysiącach nielegalnych stacji bazowych telefonii komórkowej,
 • opłaty legalizacyjne: dla stacji na dachu to jest 125 000 zł , dla wolnostojącego maszu po rozbudowie 375 000 zł , powinny być nakładane kary z tytułu nielegalnego użytkowania,
 • opłata z tytułu nielegalnego użytkowania stacji wynosi 25 albo 75 tysięcy złotych. Jeżeli przemnożymy i te i te przez ponad 40 000 stacji to mamy parę miliardów złotych. ( 1 000 000 000 – 3 000 000 000 zł ) i potrzeba oskarżenia Premiera o działanie na szkodę skarbu państwa,
 • Oszustwa operatorów sieci komórkowych, którzy zakładali stacje bazowe o większej mocy niż deklarowana (potrzebna).
 • Ministerstwo cyfryzacji udaje, że nic nie wie i próbują wprowadzać zmiany po mimo, że prawo i tak zadziała wstecz
 • Sprawa z Brodnicy z wystąpieniem przez operatora o pozwolenie na budową stacji która miała mieć po niżej 2000W a w chwili uzyskania pozwolenia na użytkowanie jest 25 000 W na sektorze. – link1 https://prawodozycia.pl/services/spolka-p-4-przekrety/ link2 – https://prawodozycia.pl/wp-content/uploads/2019/08/Brodnica-Karbowo-dok-VIII-2019.pdf
 • Pojawiające się zachwalające sieć 5G bezkrytyczne reklamy.
 • Autonomiczne Samochody Tesli z których ludzie nie potrafili wysiąść przez 3,5 h, samochody które odczytują intensywne opady deszczu jako ścianę.
 • Walka biznesowa Chin i USA o to kto wkroczy na polski rynek.
 • Zwiększanie mocy anten. Negatywny wpływ na zdrowie człowieka. 15 krotny wzrost na choróby między innymi tarczycy w Korei. Wypuszczenie na rynek Korei Samsunga dla dzieci bez Wi-Fi i bez internetu.
 • Zły wpływ 5G na roje pszczół.
 • Elektronadwrażliwość ludzi – choroba ludzi.
 • prof. Alicja Chybicka a związek linii energetycznych z białaczką u dzieci.
 • Sprawa z Krakowa na ul. Krowoderskich Zuchów.
 • Brak badań pod kątem zdrowia.
 • przerzucanie winy za występowanie chorób na jedzenie itp.
 • 5G jako broń: pełna inwigilacja, Pegasus, cyberzamachy – możliwość włamań do sieci, możliwe ataki terrorystyczne za pomocą dronów.
 • Pomijanie technologii światłowodowej.
 • Internet rzeczy: zwiększenie promieniowania w domach, zmniejszenie procesów zapamiętywania, zwiększenie demencji, wpływ na klimat, pobór mocy,
 • zagrożenia dla autonomicznych samochodów,
 • Niezrozumiała postawa Ministerstwa Cyfryzacji , ich bezkrytyczność wobec możliwości przejęcia kontroli nad państwem.
 • Podpisanie Megaustawy przez Prezydenta ,
 • możliwość naruszania prawa własności przez możliwość budowania stacji bazowych na terenie prywatnych posesji.

Protest przeciwko 5G

źródło: https://www.facebook.com/events/pomnik-armii-krajowej-i-polskiego-pa%C5%84stwa-podziemnego-w-warszawie/protest-przeciwko-5g/1374483182693158/

Piątek, 26 kwietnia 2019 o 16:00 – 20:00
Pomnik Armii Krajowej i Polskiego Państwa Podziemnego w Warszawie
ul. Matejki 1/5, 05-077 Warszawa

Organizatorzy:
Katarzyna Wójcik, Koźmińska Maria , Zbigniew Gelzok

Kochani, dziejowe chwile wymagają naszego działania! Stoimy przed potężnym zagrożeniem dla całej Ziemi i wszystkich istot na niej żyjących. Jest nim największy eksperyment biologiczny w historii ludzkości – nieprzebadana technologia 5G i idące za nim smard grid, czyli sieć skomunikowanych ze sobą urządzeń z przedrostkiem “smart” (smart phones, smart cars, smart fridges itp.) które stale mają zbierać i przesyłać informacje o Tobie agencjom wywiadowczym. Jako że technologia 5G ma funkcjonować na mikrofalach, oznacza to w praktyce, że anteny musiałyby być rozmieszczone co około 100m. Istnieje mnóstwo badań, że już wcześniejsze generacje telefonii komórkowej jak 2G, 3G i 4G są szkodliwe dla zdrowia ludzkiego i całego środowiska naturalnego, a smog elektromagnetyczny, który mimo że niewidzialny, jest przyczyną epidemii chorób. Smart grid w swoim założeniu została stworzona do inwigilacji i kontroli ludzi, a dalszym planem jest by w pewnym momencie włączyć człowieka w sieć powiązanych ze sobą urządzeń, czyniąc go bio-robotem. Musimy zapobiec próbom wprowadzenia transhumanizmu w zarodku, którym jest 5G.
Jest to wezwanie do wszystkich! 26.04.2019 o godzinie 10:30 odbywa się w Sejmie konferencja pod tytułem “Szanse i zagrożenia 5G”. Musimy być tam i stanowić ruch oporu dla tego szaleństwa, ponieważ dla nich brak Twojego sprzeciwu, równa się akceptacji.
Bądź z nami pod Sejmem zawalczyć o przyszłość Polski i Ziemi! Powiedz NIE dla 5G!!!

O działaniach stowarzyszenia “Prawo do życia”. Rozmowa Janusza Zagórskiego ze Zbigniewem Gelzokiem.

Opis oryginalny filmu:
Zbigniew Gelzok jest prezesem Zarządu OGÓLNOPOLSKIEGO STOWARZYSZENIA PRZECIWDZIAŁANIA ELEKTROSKAŻENIOM “PRAWO DO ŻYCIA”.
Celem Stowarzyszenia:
1. Ochrona ludzi I środowiska przed promieniowaniem elektromagnetycznym od źródeł technicznych, a także ochrona od innych zagrożeń środowiska naturalnego w tym: – popularyzacja wiedzy o zagrożeniach środowiska I zdrowia ludzi, – przeciwdziałanie zagrożeniom ze strony urządzeń emitujących do środowiska szkodliwe substancje I pola elektromagnetyczne, – przeciwdziałanie budowie I użytkowaniu urządzeń emitujących promieniowanie elektromagnetyczne, jeżeli nie istnieją niezbite dowody nieszkodliwości promieniowania
2. Wspieranie działań proekologicznych – przeciwdziałanie zagrożeniom skażenia (zanieczyszczania środowiska naturalnego),
3. Wspieranie wszelkich inicjatyw obywatelskich na rzecz ochrony środowiska I zdrowia ludzi na terenie całej polski
4. Działania na rzecz udziału społeczeństwa w procedurach decyzyjnych, gdy prawo taki udział przewiduje,
5. Promowanie idei I wspieranie inicjatyw na rzecz obrony praw różnych grup społecznych oraz praw indywidualnych,
6. Prowadzenie szkoleń, organizowanie badań I tworzenie programów w zakresie obrony praw człowieka I obywatela,
7. Prowadzenie informacji I poradnictwa indywidualnego w zakresie obrony praw różnych grup społecznych,
8. Budowanie wzajemnych więzi międzyludzkich społeczności lokalnych.
9. Współpraca z organizacjami I instytucjami działającymi na terenie kraju I zagranicy, których cele są zbieżne z celami stowarzyszenia,
10. Reprezentowanie członków stowarzyszenia I obywateli polski przed organami władzy administracji rządowej I samorządowej, sądami I prokuratorami. Więcej o Stowarzyszeniu “Prawo do życia”: https://prawodozycia.pl/ Zbigniew Gelzok otwarcie przyznaje, że jest Sawantem (rzadko spotykany stan, gdy osoba z zaburzeniami rozwoju jest wybitnie uzdolniona (geniusz), co jest zazwyczaj połączone z doskonałą pamięcią. Zespół sawanta pojawia się w przybliżeniu u co dziesiątej osoby, u której zdiagnozowano zaburzenia ze spektrum autyzmu)