Relacja z protestu w Warszawie przeciwko śmiercionośnej sieci komórkowej 5G.

Fragmenty wypowiedzi osób protestujących przeciwko wprowadzeniu do Polski 5G – piątej generacji telefonii komórkowej. Na filmie nagrano wywiad w którym zdziwili się nawet panowie go nagrywający w momencie kiedy włączono miernik do pomiaru pola elektromagnetycznego Acoustimeter AM-10 i gdy zobaczyli, że znajdują się w polu przekraczającym dopuszczalne polskie normy.
Źródło: Kanał YouTube: Elektromagnetyczny Świat Nowotworów, film pt.: “Rakotwórcza sieć 5G! Brudną prawdę ujawniono w Warszawie.”

Protest przeciwko 5G

źródło: https://www.facebook.com/events/pomnik-armii-krajowej-i-polskiego-pa%C5%84stwa-podziemnego-w-warszawie/protest-przeciwko-5g/1374483182693158/

Piątek, 26 kwietnia 2019 o 16:00 – 20:00
Pomnik Armii Krajowej i Polskiego Państwa Podziemnego w Warszawie
ul. Matejki 1/5, 05-077 Warszawa

Organizatorzy:
Katarzyna Wójcik, Koźmińska Maria , Zbigniew Gelzok

Kochani, dziejowe chwile wymagają naszego działania! Stoimy przed potężnym zagrożeniem dla całej Ziemi i wszystkich istot na niej żyjących. Jest nim największy eksperyment biologiczny w historii ludzkości – nieprzebadana technologia 5G i idące za nim smard grid, czyli sieć skomunikowanych ze sobą urządzeń z przedrostkiem “smart” (smart phones, smart cars, smart fridges itp.) które stale mają zbierać i przesyłać informacje o Tobie agencjom wywiadowczym. Jako że technologia 5G ma funkcjonować na mikrofalach, oznacza to w praktyce, że anteny musiałyby być rozmieszczone co około 100m. Istnieje mnóstwo badań, że już wcześniejsze generacje telefonii komórkowej jak 2G, 3G i 4G są szkodliwe dla zdrowia ludzkiego i całego środowiska naturalnego, a smog elektromagnetyczny, który mimo że niewidzialny, jest przyczyną epidemii chorób. Smart grid w swoim założeniu została stworzona do inwigilacji i kontroli ludzi, a dalszym planem jest by w pewnym momencie włączyć człowieka w sieć powiązanych ze sobą urządzeń, czyniąc go bio-robotem. Musimy zapobiec próbom wprowadzenia transhumanizmu w zarodku, którym jest 5G.
Jest to wezwanie do wszystkich! 26.04.2019 o godzinie 10:30 odbywa się w Sejmie konferencja pod tytułem “Szanse i zagrożenia 5G”. Musimy być tam i stanowić ruch oporu dla tego szaleństwa, ponieważ dla nich brak Twojego sprzeciwu, równa się akceptacji.
Bądź z nami pod Sejmem zawalczyć o przyszłość Polski i Ziemi! Powiedz NIE dla 5G!!!

Konferencja #5G w Sejmie.

źródło: http://www.prisonplanet.pl/polityka/konferencja_5g_w_sejmie,p1702767310

26 kwietnia 2019 roku o godz. 10:30 ma się odbyć w Sejmie konferencja promująca 5G. W Polsce procedowany jest obecnie projekt ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw, druk nr UD 172, który ma podnieść normy promieniowania z sieci komórkowych o 100%. Konferencja oczywiście jest organizowana, by wspierać obecnie procedowane ustawy

“Ta konferencja jest ustawiona pod wsparcie 5g a więc musimy zapełnić sale naszymi ludźmi aby nasz głos przeważył. Należy się pilnie zgłaszać bo w przeciwnym razie zwolennicy 5G wypełnią salę i nie będzie dla nas miejsca.” napisał Julian Rose, organizator wielu akcji przeciwko technologii 5G, dodając “Jeśli plany przemysłu telekomunikacyjnego odnośnie 5G zostaną wprowadzone w życie, żaden człowiek, zwierzę, ptak, owad czy roślina na Ziemi nie będzie w stanie uniknąć promieniowania przez 24 godziny na dobę, 365 dni w roku, na poziomie radiacji RF dziesiątki, a nawet setki razy wyższej niż obecnie, bez możliwości ucieczki i znalezienia schronienia gdziekolwiek na Ziemi. Doprowadzi to do poważnych, nieodwracalnych skutków zdrowotnych u ludzi i trwałe uszkodzenia wszystkich ekosystemów… To też koniec resztek naszej wolności!”

Wpływ stresu i intensywności rozmów przez telefon komórkowy na stan zdrowia i dolegliwości subiektywne pracowników sieci GSM

źródło: http://medpr.imp.lodz.pl

Artykuł Pani prof. Alicjii Bortkiewicz pt.
“Wpływ stresu i intensywności rozmów przez telefon komórkowy na stan zdrowia i dolegliwości subiektywne pracowników sieci GSM”

STRESZCZENIE ARTYKUŁU Wstęp: Dotąd nie opublikowano danych dotyczących skutków zdrowotnych, jakie mogą być efektem synergistycznego działania pól elektromagnetycznych (PEM) i stresu. Poznanie mechanizmów ich jednoczesnego działania pozwoli na przygotowanie odpowiednich procedur, które zminimalizują niekorzystne skutki zdrowotne występujące u osób zawodowo używających telefonów komórkowych. Materiał i metody: U 600 losowo wybranych osób przeprowadzono badanie ankietowe dotyczące stanu zdrowia i częstości występowania dolegliwości subiektywnych związanych z korzystaniem z telefonów komórkowych. Wśród respondentów było 208 pracowników sieci GSM, do których skierowano ankietę dotyczącą oceny poziomu stresu ogólnego (Skala Spostrzeganego Stresu) oraz Kwestionariusz do Subiektywnej Oceny Pracy. Otrzymano 89 wypełnionych kwestionariuszy (odsetek zwrotu: 42,8%). Wyniki: Średni wiek badanych wynosił 30,3 roku (odchylenie standardowe (standard deviation – SD) = 7,7), ich średni staż pracy z telefonem komórkowym – 4,1 roku (SD = 1,7), a poziom stresu zawodowego (według przyjętych norm) – 95,3 (SD = 19,1). Oceniając stres życiowy, najwięcej osób (62,8%) skarżyło się na częste problemy z uporaniem się z kłopotami dnia codziennego, a 57,4% miało dość częste problemy z pokierowaniem własnymi sprawami. W ocenie stresu życiowego istotnie różniły się osoby o różnym stażu pracy z telefonem komórkowym (p = 0,03), a w ocenie stresu zawodowego osoby prowadzące przez niego rozmowy o różnej długości (p = 0,05). Ryzyko bólów głowy zarówno kojarzonych (iloraz szans (odds ratio – OR) = 4,2, p = 0,008), jak i niekojarzonych (OR = 2,97, p = 0,04) z rozmowami przez telefon komórkowy – po uwzględnieniu wpływu stresu – było istotnie wyższe u osób rozmawiających przez telefon ponad 60 min dziennie niż u osób rozmawiających krócej. Wnioski: Przeprowadzone badania wskazują, że oba stresory działające jednocześnie (PEM telefonu komórkowego oraz stres zawodowy i ogólny) niekorzystnie wpływają na samopoczucie pracowników i zwiększają ryzyko występowania dolegliwości subiektywnych. Med. Pr. 2017;68(5):617–628

całość znajduje się na stronie źródłowej Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi: http://medpr.imp.lodz.pl/Wplyw-stresu-i-intensywnosci-rozmow-przez-telefon-komorkowy-na-stan-zdrowia-i-dolegliwosci,68734,0,1.html

link bezpośrednio do PDF ze strony źródłowej: http://medpr.imp.lodz.pl/pdf-68734-14333?filename=Wplyw%20stresu%20i.pdf

Petycja obywatelska 5G

źródło: https://petycjaobywatelska.pl/petitions/5g/ PODPISZ PETYCJĘ

Treść petycji:

Minister Cyfryzacji
Marek Zagórski
Szanowny Panie Ministrze,
jako obywatele świadomi zagrożeń płynących z wdrożenia w Polsce sieci nowej generacji 5G, zwracamy się do Pana z petycją o niewyrażanie zgody na jej wprowadzenie w naszym kraju.
Promieniowanie, które wytwarzają fale elektromagnetyczne sieci 5G, stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia wszystkich Polaków. Istnieją dowody na to, że ta wysoce niebezpieczna technologia przyczynia się do problemów z fizjologicznym i neurologicznym funkcjonowaniem organizmów ludzi i zwierząt. Co więcej, 5G zagraża polskiej gospodarce oraz polskiemu bezpieczeństwu narodowemu.
W tym miejscu pragniemy także podkreślić fakt, że większość państw, świadomych zagrożeń płynących z sieci 5G (w tym m.in. USA, Nowa Zelandia oraz Australia), jednogłośnie odrzuciły decyzję o jej wprowadzeniu do swoich krajów.
Chcemy by Polska szła śladem tych państw i zadbała o dobro swoich obywateli. Nie godzimy się na to, by szkodliwa technologia, narzucana przez pazerne koncerny, odbijała się na naszym zdrowiu i bezpieczeństwie Polski!
Domagamy się:
Podjęcia działań, które mogą zapobiec rozpowszechnianiu sieci 5G, dopóki naukowcy nie dowiodą, że jest ono bezpieczne dla polskich obywateli, a zwłaszcza dla kobiet ciężarnych, dzieci, niemowląt i środowiska.
Wyznaczenia grupy niezależnych i bezstronnych ekspertów z dziedziny zdrowia i pola elektromagnetycznego, która mogłaby przeanalizować jego promieniowanie pod kątem szkodliwości dla zdrowia polskich obywateli.
Poinformowania obywateli o zagrożeniach płynących z promieniowania RF-EMF oraz wprowadzenia w życie zapisów „Rezolucji 1815 ”.
CHCEMY, aby Polska poszła w ślady wyżej wspomnianych Państw!
DOMAGAMY SIĘ wprowadzenia całkowitego zakazu dla sieci 5G w Polsce.
Nie pozwólmy, by zdrowie Polaków oraz bezpieczeństwo narodowe naszej Ojczyzny leżało w rękach zagranicznych koncernów!

PODPISZ PETYCJĘ

Obawy związane z promieniowaniem wstrzymują rozwój 5G w Brukseli.

źródła:
1. https://www.prisonplanet.com/radiation-concerns-halt-brussels-5g-development-for-now.html
2. http://www.prisonplanet.pl/nauka_i_technologia/obawy_zwiazane_z,p201084429

Jak wynika z raportów plany pilotażowego projektu zapewnienia szybkiego Internetu bezprzewodowego 5G w Brukseli zostały wstrzymane ze względu na obawy o zdrowie obywateli.
W lipcu rząd zawarł umowę z trzema operatorami telekomunikacyjnymi na złagodzenie surowych norm promieniowania w Brukseli. Jednak według Regionu niemożliwe jest oszacowanie promieniowania z anten wymaganych dla tych usług.
„Nie mogę powitać takiej technologii, jeśli nie są respektowane standardy promieniowania, które muszą chronić obywatela, bez względu czy będzie to 5G czy nie.”, powiedziała minister środowiska Céline Fremault (CDH). „Mieszkańcy Brukseli nie są królikami doświadczalnymi, których zdrowie mogę sprzedać z zyskiem. Nie możemy pozostawić żadnych wątpliwości.” dodała.
Przy obecnych standardach promieniowania projekt pilotażowy 5G nie może być zrealizowany, a Fremault powiedziała Bruzz, że nie zamierza robić wyjątku.

5G. Sieć śmierci. kanał prisonPLANETplRegion Brukseli ma szczególnie surowe normy promieniowania dla wdrożeń telekomunikacyjnych. Standard 6 woltów na metr doprowadził już w przeszłości do problemów z zapewnieniem szybkiego mobilnego internetu za pośrednictwem 4G w stolicy.
W ubiegłym tygodniu różne rządy w Belgii po raz kolejny nie osiągnęły porozumienia w sprawie licytacji licencji 5G. Ustawa została zablokowana przy rozpatrywaniu dystrybucji wpływów. Zdaniem ministra telekomunikacji Philippe’a De Backera to przyszły rząd podejmie tą decyzję.

Prototyp mapy PEM/EMF Warszawy. Najprawdopodobniej pierwsza taka inicjatywa o dużym zasięgu


Źródło: film pt.: Prototyp mapy PEM/EMF Warszawy. Najprawdopodobniej pierwsza taka inicjatywa o dużym zasięgu” –

kanał YouTube: Jack Null

opis oryginalny:
W związku z tym że ministerstwo cyfryzacji planuje stworzenie mapy PEM/EMF Polski na bazie algorytmów i danych dostarczonych przez firmy telekomunikacyjne oraz planuje ponieść normy 100 krotnie pojawiła się potrzeba stworzenia mapy EMF. Gdy wytyczne zostaną podwyższone, można się spodziewać zwiększenia mocy nadajników, które i tak obecnie nadają nieporównywalnie więcej, powyżej norm biologicznych (z raportów EUROPAEM, Bioinitiative). Istnieje duża ilość rzetelnych prac oraz badań naukowych mówiących o szkodliwość pól elektromagnetycznych telefonii komórkowych, wifi etc jak np National Toxicology Program zleconych przez Departament zdrowia USA, które potwierdziły po 10 latach badań na myszach, że fale RF powodują glejaka oraz inne choroby nowotworowe. Pola PEM/EMF są tematem kontrowersyjnym, ale nie ma wątpliwości odnośnie ich skutków i nawet firmy ubezpieczeniowe zwracają uwagę na ich potencjalną kancerogenność, polecam mój przegląd ważniejszych badań naukowych w tym temacie: https://www.youtube.com/watch?v=nZvBR… Pokazana mapa jest prototypem pokazująca pomiary w różnych dniach oraz godzinach naniesionych na mapę OpenStreetMap. Docelowo będzie uzupełniana aby pokryć większy obszar Warszawy, a może w przyszłości również inne miasta. Dzięki temu będzie można porównać wartości PEM/EMF przed zwiększeniem norm jak i również będzie dostępna skala wartości pól zgodna z wytycznymi biologicznymi potencjalnie niebezpiecznymi dla organizmów żywych, które i tak są o wiele niższe niż nawet obecna norma 7 V/m. Odnośnie pokazanej mapy: – czerwone wartości i jego odcienie to przekroczone normy biologiczne uznawane za bezpieczne dla organizmów żywych na bazie badań zebranych w opracowaniu Europaem – zielone wartości są to miejsca bezpieczne wolne od PEM/EMF, zalecane do odwiedzania w celu regeneracji czy odpoczynku – niebieskie wartości są to jeszcze nie dodane do bazy pomiary wykonywane sukcesywnie przez kilka osób. Te pomiary zostaną po odczycie dodane w przyszłości. Docelowo mapa zostanie udostępniona na specjalnej stronie internetowej wraz z opracowaniami wyników badań odnośnie szkodliwości emf/pem. Będzie interaktywna wraz z podglądem konkretnego pomiaru w formie video. Będzie można również dodać swój własny pomiar jeśli spełni się pewne kryteria odnośnie miernika oraz sposobu przygotowania danych. Technologie użyte to openstreetmap, narzędzie do geolokalizacji z treści video oraz typowe technologie webowe. Mapa posiada ograniczenia: – punkty są o stałych wartościach z różnych dni oraz godzin, ale ponieważ stacje bazowe się nie przemieszczają i zwykle działają i tak z dużą mocą to nie jest duże ograniczenie aby “zobaczyć” problem elektrosmogu, który bez profesjonalnych narzędzi ciężko zrozumieć – mapa obejmuje tylko wycinek miasta Warszawy, ale w przyszłości mam nadzieję uda się dodać więcej pomiarów włączając inne miejsca w Polsce – pomiary robione miernikiem Acousticmeter do 8 GHZ oraz wartości peak 6 V/M. Nie obejmuje zatem tła generowanego np przez systemy radarów aut służących do parkowania, obserwacji drogi i zabezpieczeniu przeciwko potencjalnym kolizjom. Natomiast obejmuje wartości technologii 5G w zakresie FR1, czyli poniżej 6 GHZ, które zaczynają być testowane w Polsce. – nie są objęte wartości powyżej 7 V/m czyli obecnej Polskiej normy, ale można przypuszczać że w wielu miejscach gdzie są wartości peak 6 V/m i duże średnie odczyty to ta oficjalna norma może być przekroczona – wiele więcej… Mimo wszystko wysiłek ten jest potrzebny do zobrazowania problemu, którego bez specjalnej aparatury ciężko zrozumieć, gdyż elektrosmogu nie widać jak zwykły smog. Prosiłbym o opinie, komentarze, lajk oraz wszelkie przemyślenia.

“Strategia 5G dla Polski” – dokument Ministerstwa Cyfryzacji

O co chodzi Ministerstwu Cyfryzacji w dokumencie Strategia 5G dla Polski ? Pytanie rodzi się u każdego kto przeczytał ten dokument i zauważył, że słowo zdrowie nie występuje w tym dokumencie w znaczeniu prawidłowego funkcjonowania organizmu ludzkiego. Występuje ono za to w znaczeniu innym niż rozumie je normalny człowiek i na próżno szukać jest o szkodliwości 5G, o wpływie na zdrowie ludzkie, o stwarzaniu zagrożeń dla środowiska. Słowo zdrowie jest w “Strategii 5G dla Polski” rozumiane jako:
SEKTOR PRZEMYSŁU z którego czerpać się ma w przyszłości zyski.
cytat 1: “Inne źródła wskazują, że korzyści z wprowadzenia 5G w czterech kluczowych sek-torach przemysłu (przemysł samochodowy, zdrowie, transport i energia) mogą osiągnąć 114 miliardów EUR rocznie”
cytat 2: “Minister Cyfryzacji będzie udzielać wsparcia dla modelowych kodeksów branżowych w zakresie przestrzegania zasad bezpieczeństwa i prywatności szczególnie w zastosowaniach krytycznych z punktu widzenia zarówno jednostki jak i grupy społecznej, w obszarach wysoce wrażliwych jak życie i zdrowie ludzi, a także istotnych dla prawidłowego funkcjonowania społeczeństwa (np. ochrona zdrowia, inteligentny transport, systemy płatności). “
cytat 3: “Podsumowując, opracowane prognozy wskazują, że wdrożenie technologii 5G w Polsce wygeneruje do roku 2025 dodatkowy przychód w wysokości 13 mld euro i przyczyni się do powstania ok. 570 tyś. nowych miejsc pracy. 5G będzie stymulowało wzrost w wielu sektorach gospodarki: finanse (+10.3%), motoryzacja (+20.3%), media i rozrywka (+15.7%), trans-port publiczny (+16.9%), służba zdrowia (+10.9%), bezpieczeństwo publiczne (+16.1%), ener-gia (+14.4%), produkcja (+11%).”
USŁUGI W INTERNECIE RZECZY (ang . IoT – “Internet of Things”), czyli komunikacji ze sobą pralek, lodówek, smartfonów, telewizorów, liczników energii (smart meter) – generalnie inwigilacji za pomocą wszystkich urządzeń jakich używać będziemy i nawet już używamy.
cytat 1 : “Sieć 5G dostępna od 2020 roku umożliwi powstanie nowych innowacyjnych usług, które przekształcą takie sektory, jak produkcja, energia, przemysł samochodowy i zdrowie, wprowadzając je w erę IoT.”
– SUBINDEKS POPRAWIANIA WSKAŹNIKA KONKURENCYJNOŚCI GOSPODARKI
cytat 1: “Ze względu na fakt, że technologia 5G dotyka niemal wszystkich dziedzin życia społeczno-gospodarczego, projekt istotnie przyczyni się do poprawy konkurencyjności gospodarki polskiej na arenie międzynarodowej. Przyjmując za punkt odniesienia prezentowany od wielu lat wskaźnik konkurencyjności gospodarki GCI (Global Competitiveness Index) oraz jego elementy składowe (subindeksy) należy zwrócić uwagę, że rozwój 5G, a tym samym i projekt, ma przełożenie praktycznie na wszystkie subindeksy wskaźnika GCI: (…)
4) Zdrowie i edukacja podstawowa –wpływ pośredni, gdyż poprzez stymulację rozwoju sieci 5G i realizowanych za ich pomocą usług e-zdrowia poprawie ulegnie diagnostyka (w szczególności zdalna) wielu chorób cywilizacyjnych;”Państwa refleksje o dokumencie “Strategia 5G dla Polski” Ministerstwa Cyfryzacji proszę przesyłać przyjaciołom wraz z linkiem do tego artykułu.

autor: Admin
źródło cytatów: https://www.gov.pl/documents/31305/436699/Strategia+5G+dla+Polski.pdf/0cd08029-2074-be13-21c8-fc1cf09629b0